İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Sürekli Sağlık Hizmeti İle Sürekli Yanınızdayız İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Denge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin işyeri hekimliği hizmetleri.

Sürekli Sağlık Hizmeti İle Sürekli Yanınızdayız

 

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Denge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin işyeri hekimliği hizmetleri.

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
Yıllık çalışma planı hazırlamak