İş Güvenliği

İş Güvenliği

Denge OSGB , iş güvenliğine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Zira iş güvenliği özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kesinlikle iş güvenliğine dikkat etmek gerekmektedir. Hatta Denge OSGB ye göre sadece kağıt üzerinde bırakmak da olmaz. Ç

Denge OSGB , iş güvenliğine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Zira iş güvenliği özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kesinlikle iş güvenliğine dikkat etmek gerekmektedir. Hatta Denge OSGB ye göre sadece kağıt üzerinde bırakmak da olmaz. Çünkü sizin için değerli personellerinizin gerek sağlığı gerekse iş güvenliği için size almanız gereken bütün tedbirleri bildiriyoruz. Ayrıca da size İş Güvenliği konusunda profesyonel bir hizmet vermekteyiz. 

 

İş güvenliği size ne kazandırır? Aslında ilk sorulması gereken soru belkide budur. 

Sağlıklı personeller,
Daha güvenli bir çalışma ortamı,
Olası iş kazalarına karşın gerek personelleriz, gerek müşterileriniz ve gerekse firma sahiplari için alınan tedbirler,
Kontrollerde gelebilecek herhangi bir cezai işleme karşı tedbirler.
 

İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İş Güvenliğinin Önemi :
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Güvenliğinin Amacı :

1- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.