Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

İkitelli Osgb iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak gereken tüm riskleri göz önünde bulunduran ekibi ile iş yerinizde güvenle çalışmanızı sağlamaktadır.

İkitelli iş güvenliği  İş Güvenliği Yasası Gereği 4. Maddesi gereği risk değerlendirmesi ve iş yerinde var olan ya da olabilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bu faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin de analiz edilerek derecelendirilmesi ve tedbirlerin alınması amacıyla yapılan çalışmalar anlamına gelmekte. Ve bu anlamda İkitelli iş güvenliği de gereken tedbirleri profesyonel ekibi ile sizin adınıza almaktadır.

İkitelli Osgb olarak Tehlike Tanımlamamaya çalışalım;

-İşyeri bina ve eklentileri.

-İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

-Üretim süreç ve teknikleri.

-İş ekipmanları.

-Kullanılan maddeler.

-Artık ve atıklarla ilgili işlemler.

-Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.

-Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

-İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

-Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

-Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

-İşyerinin teftiş sonuçları.

-Meslek hastalığı kayıtları.

-İş kazası kayıtları.

-İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

-Ramak kala olay kayıtları.

-Malzeme güvenlik bilgi formları.

-Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

-Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

-Acil durum planları.

-Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

İkitelli Osgb olarakToplanan bu bilgilerle ve iş güvenliği yasası gereğine dikkate alarak çalışma ortamında var olan fiziksel, kimyasal, biyolojik psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirler ve kayda alır.